“Отново Любима части 1-2-3”

90лв.

Код: 169-1 Категории: , ,

Описание

🤍 Пътят от контрола до отдаването е дълъг. Но и осъществим. Срещам прекрасни жени, които избират контрола пред доверието, свиването пред отпускането, дълга пред радостта.
Живеем във време, в което жените се справяме чудесно сами, борбени сме, силни сме, оправни сме. Много жени носят на плещите си голямо бреме – отговорности, които не са техни, товари, които не им принадлежат, грижи и проблеми, които трябва да бъдат споделени.
Травмите ни карат да избираме силата пред любовта – да имаме власт в ръцете си, само и само да не бъдем наранени отново. И тоталната независимост и пълната зависимост на жената са защитни механизми, резултат от травми. И двата механизма пречат на жената да се почувства любима.
Измислили сме всякакви механизми за справяне, но сме забравили как да бъдем любими, как да обичаме непринудено, как да държим сърцето си отворено, въпреки нанесените рани – лични, родови и душевни. Предпочитаме да държим сърцето си капсуловано, за да се пазим от болката, но така се пазим и от любовта.

🤍 🤍В първа част на “Отново любима” работим по темите:
* Дефиницията на любима, като изследвахме какво значи това за нас на соматично, енергийно и ментално ниво.
* Споделих ви моята лична история, в която много от вас се припознахте.
* Погледнахме чрез упражнения и медитация към уроците на любовта и преградите пред нея.
* Разбрахме какво е двойно изместване и работихме с това да гледаме към бащите ни, партньорите и мъжете като цяло, през нашите си очи, а не тези на майка ни.
*  Запознах ви с квантовия ми подход и разбрахме защо няма нужда да лекуваме тези преди нас, за да имаме щастливи отношения.
*  Поставихме също значимостта на разпознаването на модели чрез слушане и себе рефлексия.
*  Засегнахме темата за вътрешните мъж и жена и как ролята на защитник на нашия вътрешен мъж е причината той да е в конфликт с партньорите и другите мъже.

🤍 🤍Във втора част на “Отново любима” работим по темите:
* Това, което е натрупано между партньорите в едни отношения и пречи на проявата на любимата в нас. Когато има неизчистени и натрупани неща между двама души, на любовта и е по-трудно да тече. Това е като една пълна с вещи къща, в която няма място за въздух и само се трупат нови и нови неща.
* Ще направим упражнение, което ще олекоти енергията между двамата в този случай, и ще се разчисти поле за нова споделеност.
* Ще продължим да изследваме и отработваме блокажите и стените, които сме издигнали пред любовта.
* В тази сесия ще работим с конкретни казуси и лечебни думи в полето, които са групирани в категории, така че всяка да може да припознае темата си и да получи лична работа.
* Ще засегнем и насилието – една важна, но табуирана тема, която блокира спонтанната проява на любовта, като жизнена сила.
* Ще влезем по-дълбоко в активацията на вътрешната ни любима.
* Ще почерпим енергия и заряд от някои космически и архетипни двойки, които въплъщават образа любим-любима.
* В тази сесия ще говорим също за различните езици на любовта и ще осъзнаем колко е важно да им обърнем внимание и да ги разпознаваме.
* Ще засегнем и изневярата, за която много жени не искат да мислят и говорят, но тя съществува като проява в партньорските отношения. Затова е добре да различаваме знаците, които водят към нея и от двете страни, както и да вникнем по-дълбоко в нейната еволюционна причина.
* Също ще ви запозная с трите предпоставки за стабилна любов, в която можем да се преживеем като любими.

🤍 🤍
В 3та част работим по темите:
* Възстановяване на прекъснато движение към майката
* Вътрешното дете и редефиниране на възприятието ни от това място.
* Тайната на вечното привличане
* Танцът между мен и ние
* Балансът между даване и получаване
* Поставяне на граници с любов

🤍 🤍 За кого е този уебинар:
За абсолютно всяка жена, но по конкретно:
* За онези жени, които са готови да изберат любовта пред битката.
* За жени, които се конкурират с мъжете и общуват с тях през вътрешния си мъж
* За жени, които са влезли в негативния вортекс на обвинения и изискване и не могат да получат от партньорите си онова, от което имат нужда.
* За жени, които усещат, че стоят енергийно близо до майките си срещу мъжете
* За жени, които усещат повече мъжката си енергия, но са готови да я смекчат
* За жени, които имат конфликти с настоящи или бивши значими партньори и имат нужда от разрешение
* За жени, които имат усещането, че носят всичко сами на гърба си
* За жени, които са били ранени и имат трудност да отворят сърцето си отново
* За жени, които изискват, но имат трудност да получават
* За силните жени, които са се уморили да бъдат силни и са готови да бъдат щастливи
* За жени, които са готови да общуват през сърцето си, а не през егото си
Чрез работата през полето на констелациите и терапевтичната работа ще потече отново любовта, там където е била застинала.